Context en uitdaging

Cement is een van de meest gebruikte materialen ter wereld. Het vervult een essentiële rol in huisvesting en infrastructuur.

Kalk wordt ingezet in een brede range van toepassingen, startend  van de ijzer- en staalproductie, via  de papierindustrie tot de chemische en farmaceutische sector.

Samen zorgen de kalk- en cementindustrie in Europa voor directe werkgelegenheid voor meer dan 388.000 personen in Europa.

Tegelijkertijd hebben deze sectoren ook een relatief hoge koolstofdioxide (CO2)-emissie. Bovendien is tot 60 procent van de CO2-emissie rechtstreeks toe te schrijven aan de verwerking van de grondstoffen – niet aan de verbranding van fossiele brandstoffen – en daarom onvermijdelijk.

Om de emissiereductiedoelstellingen van de EU in  2050 te halen, zal de meerderheid van de Europese cementproductiecentra afvang en opslag/gebruik van koolstofdioxide (CCS en CCU) moeten toepassen. LEILAC bevindt zich in een unieke positie om Europa te helpen deze doelstellingen tijdig, doeltreffend en efficiënt te verwezenlijken.