Een oplossing voor de cement- en kalkindustrie

LEILAC (Low Emissions Intensity Lime And Cement) is een succesvol proefproject voor een baanbrekende technologie die de Europese cement- en kalkproducenten in staat moet stellen hun uitstoot drastisch te verlagen en daarbij hun internationale en sector overschrijdende concurrentiekracht te behouden of zelfs te vergroten.

CO2-captatie is nog niet opgenomen in de beste beschikbare technologieën voor cement- en kalkproductie. De internationale gemeenschap en de EU erkennen dat CO2-emissies bijdragen tot de klimaatverandering. De enige economische haalbare methoden waarmee de cement- en kalkindustrie hun emissies tot nog toe konden verlagen, waren een verhoging van de efficiëntie van de ovens en het gebruik van alternatieve brandstoffen. Na de testen in LEILAC en een schaalvergroting moet directe scheiding met CO2-captatie de kosten van CCS/CCU aanzienlijk verminderen en de invoering van CCS/CCU in beide sectoren versnellen.

Directe scheiding vormt een gemeenschappelijk platform voor CCS in de kalk- en de cementindustrie en is erop gericht de sectoren doeltreffend te wapenen tegen strengere emissienormen voor CO2-captatie  in de toekomst.