Kerntechnologie: directe scheiding

 

Het LEILAC-project is gebaseerd op een technologie genaamd directe scheiding, die de onvermijdelijke emissies van de kalk- en cementproductie efficiënt afvangt.

De technologie van Calix past de processtromen van een traditionele calcinator aan, waarbij de kalksteen indirect wordt verhit in een roestvrijstalen vat. De CO2 die wordt afgegeven door de kalksteen, vermengt zich niet met de uitlaatgassen van de oven en kan zuiver worden afgevangen. Het is een mooie oplossing die geen aanvullende chemicaliën of processen vereist.

Aangezien twee derde van CO2-uitstoot van de cementproductie wordt gegenereerd door het kalksteen zelf, biedt deze technologie een unieke kans om de CO2 af te vangen zonder veel energie of geld te investeren. Extra energieverbruik ten gevolge van de directe scheiding is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het warmteverlies in de apparatuur en de CO2-compressie (voor vervoer en opslag).

Deze technologie werkt ook met hoge niveaus alternatieve brandstoffen, zodat de cement- en kalkindustrie zonder nadelige gevolgen hun totale uitstoot onmiddellijk nog verder kunnen verlagen in vergelijking met een traditionele kolengestookte installatie.[1]

Het is ook mogelijk CO2-captatietechnieken, die al volledig ontwikkeld zijn door de elektriciteitssector, toe te passen op de emissies die vanuit de brandstoffen ontstaan.

Deze innovatie vereist minimale veranderingen aan de traditionele processen voor cement. Het volstaat de calcinator in de voorverwarmingstoren te vervangen. Bij kalk treedt er geen productverontreiniging van het verbrandingsgas op. De technologie kan worden gebruikt met alternatieve brandstoffen en andere captatietechnologieën om de beoogde emissiereductie van 80% te halen tegen 2050.

 

[1] Door over te stappen op de verbranding van biomassa en afval zijn grote cementproductiecentra  er al in geslaagd hun uitstoot te verminderen met maximaal 14%. Met de reactor voor directe scheiding kan de kalkindustrie ook deze weg inslaan, aangezien onzuiverheden in de brandstoffen het eindproduct niet zullen vervuilen, terwijl dit bij traditionele ovens wel het geval was.

 

[1] Door over te stappen op de verbranding van biomassa en afval zijn grote cementproductiecentra  er al in geslaagd hun uitstoot te verminderen met maximaal 14%. Met de reactor voor directe scheiding kan de kalkindustrie ook deze weg inslaan, aangezien onzuiverheden in de brandstoffen het eindproduct niet zullen vervuilen, terwijl dit bij traditionele ovens wel het geval was.

 

The Direct Separation Reactor