Klimaatverandering

Er komt steeds meer mondiale bereidheid om iets te doen aan de onbetwistbare bedreiging die uitgaat van de klimaatverandering. Het Akkoord van Parijs van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) heeft het doel vastgelegd de opwarming van de aarde onder 2 °C boven het pre-industriële niveau te houden en inspanningen te leveren om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau, teneinde de risico's en gevolgen van de klimaatverandering aanzienlijk te beperken.

Deze doelstellingen kunnen alleen bereikt worden als er fundamentele veranderingen worden doorgevoerd om de CO2-uitstoot van industriële processen en energieproductie terug te dringen.

Door de groei van de wereldeconomie en de ontwikkeling van vele markten over de hele wereld zal de vraag naar cement en kalk blijven toenemen.

Cement vervult een essentiële rol in huisvesting en infrastructuur en is een van de meest gebruikte (bouw)materialen ter wereld. Momenteel is cementproductie verantwoordelijk voor 5 tot 7% van de mondiale antropogene emissie. Dat maakt van cement de grootste industriële bron van CO2-uitstoot.

 

Kalk wordt gebruikt in tal van toepassingen, gaande van de ijzer- en staalproductie, over de papierindustrie tot de chemische en farmaceutische sector. In Europa zijn meer dan 388.000 mensen werkzaam in de kalk- en cementindustrie. Omdat deze sectoren belangrijk zijn voor de economische welvarendheid van de regio's, is het belangrijk dat er effectieve technologische oplossingen gevonden worden om de emissie van deze productieprocessen terug te dringen. Bovendien zal dit de EU helpen om de vooropgestelde CO2-uitstootvermindering van 80% in  2050 te halen.

Sinds 1990 hebben de multinationale cementondernemingen hun CO2-uitstoot voor hun wereldwijde activiteiten verlaagd met 20 tot 25% door verbetering van hun energie-efficiëntie:

- gebruik van afval afgeleide brandstoffen en grondstoffen

- vervanging van energie-intensieve klinker in cement of beton door andere bestanddelen.

Een verdere doorvoering van deze maatregelen zal echter niet volstaan om de ambitieuze doelstellingen te halen die de industrie zichzelf gesteld heeft. Er zullen oplossingen ontwikkeld moeten worden voor het afvangen en opslaan/gebruiken van koolstofdioxide.