LEILAC-testinstallatie

Calix Limited  heeft twee jaar geleden een reactor op commerciële schaal in gebruik genomen die succesvol CO2 scheidt van magnesiummineralen. Om de CO2 uit de kalksteen te halen is echter een veel hogere temperatuur nodig. De technologie kan slechts worden toegepast in de cement- of kalkindustrie na nauwgezette engineering en uitvoerige testen.

Om te bewijzen dat de technologie kan worden ingezet in de cement- en kalkproductie, zal LEILAC een testinstallatie ontwikkelen, bouwen en inbedrijf nemen . De bedoeling is aan te tonen dat een calcinator met directe scheiding in beide sectoren 95% van de CO2-uitstoot van het productieproces (die goed is voor 60% van de totale CO2-uitstoot) kan afvangen zonder aanzienlijke verhoging van de kosten of het energieverbruik in vergelijking met geavanceerde technologie zonder CO2-captatie.

Het project krijgt Europese steun in het kader van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 en zal in 2016 van start gaan voor een periode van vijf jaar.

De testinstallatie wordt gebouwd en uitvoerig getest bij HeidelbergCement in Lixhe, België. Om de testinstallatie uitgebreid te testen in een normale productieomgeving, zal de calcinator met directe scheiding op hoge temperatuur gedurende twee jaar ingezet worden voor cementproductie met een aanvoercapaciteit van 240 ton ruw meel en 200 ton gemalen kalksteen per dag en dit gedurende verschillende weken in continu bedrijf. Fundamenteel onderzoek naar de proceseisen en de prestaties moet nagaan of de technologie goed genoeg functioneert om te beginnen met de planning van een schaalvergroting. De resultaten van het project zullen breed bekendgemaakt worden door middel van publicaties, conferenties en deze website.

Om de verdere ontwikkeling te versnellen, zal LEILAC een technisch-economisch stappenplan voorleggen en de kennis uitgebreid delen, onder ander door middel van een bezoekerscentrum op de plaats van de testinstallatie. Om de vereiste 80% emissiereductie tegen 2050 te halen, zullen CCS en CCU moeten worden toegepast in de overgrote meerderheid van de cement- en kalkovens, afhankelijk van de resultaten die bereikt worden met de andere, eerder vermelde, CO2-reductiemaatregelen. LEILAC bevindt zich in een unieke positie om een demonstratie te geven van deze solide technologie die Europa moet helpen de uitstootverminderingsdoelstellingen tijdig, doeltreffend en efficiënt te verwezenlijken.