Dankbetuigingen

Dit project is mogelijk dankzij de financiële steun van onderstaande partners.

Aan het project is 12 miljoen euro steun toegekend in het kader van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de EU, als vastgelegd in steunovereenkomst nr. 654465.

 

 

 

 

 

 

Verder kan het project rekenen op 9 miljoen euro steun van HeidelbergCement, Lhoist, Cemex, Tarmac en Calix.

 

Partners die het waar maken

Een unieke combinatie van  partners is samengegaan in een consortium om deze baanbrekende testinstallatie voor CO2-captatie op te richten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HeidelbergCement Group is een van de grootste bouwmaterialenfabrikanten ter wereld. Naast zijn mondiale activiteiten op het gebied van bouwmaterialen heeft HeidelbergCement een leidende positie verworven op het gebied van duurzaamheid door zijn participatie in de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en als stichtend lid van het Cement Sustainability Initiative (CSI) van de WBCSD. HeidelbergCement zal een kritieke rol spelen in LEILAC, als gastvestiging voor de testinstallatie in Lixhe, België.

Het in 1906 opgerichte CEMEX kan terugblikken op een lange geschiedenis in de cementproductie en is vandaag een van 's werelds grootste producenten en handelaars van cement en klinker. CEMEX geniet erkenning als duurzaamheidsleider in de cementsector. Samen met andere belangrijke cementproducenten bekleedt de onderneming een leiderspositie als het gaat om alternatieve brandstoffen.

Tarmac is een toonaangevend leverancier van verpakt, gebruiksklaar en bulkcement. De onderneming heeft het grootste productaanbod van alle producenten en zal een grote bijdrage leveren aan de innovatieve voordelen van deze technologie, wat de versnelde invoering van CO2-afvang kan bevorderen.

Lhoist is 's werelds grootste leverancier van hoogwaardig kalk, gebrand dolomiet en mineralen en beschikt daarnaast over uitgebreide ervaring in materiaalkarakterisatie en de ontwikkeling van nieuwe producten en processen.

Calix Limited, een KMO die actief is in de mijnbouw en mineraalverwerking, heeft acht jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de kerntechnologie. Calix Limited heeft de eerste technische stappen gezet om directe scheiding voor reëel gebruik te ontwikkelen. De onderneming is twee jaar geleden succesvol gestart met een reactor die CO2 direct scheidt van magnesiummineralen, en zoekt nu actief naar manieren om deze CO2-afvangtechnologie te commercialiseren voor een waaier van toepassingen in de energiesector en de industrie.

TNO is het toonaangevende instituut voor energieonderzoek in Nederland en Europa. De missie van ECN is een hoog kennis- en technologieniveau te ontwikkelen voor een duurzaam energiesysteem en dit over te brengen naar de markt. TNO beschikt over de nodige technologie om het verbrandingsgedrag van vaste en vloeibare brandstoffen (biomassa, kolen, resten en afvalstroom) in real time te simuleren en meten. De kennis en technologie op het gebied van verbranding zullen LEILAC wapenen met waardevolle inzichten in belangrijke aspecten als corrosie, verontreiniging, slakvorming en uitstoot.

Imperial College London maakt vast deel uit van het lijstje van 's werelds topuniversiteiten. Aan deze wetenschappelijke universiteit van wereldfaam werkt een van de grootste groepen ter wereld aan model based system engineering voor de verwerkende industrie en de energiesector.

PSE is een toonaangevend leverancier van geavanceerde procesmodelleringssoftware, in de vorm van zijn gPROMS-platform en productgamma, en gerelateerde diensten aan procesindustrieën over heel de wereld. De gPROMS-producten maken een snelle en doeltreffende verkenning van de procesbeslissingsruimte mogelijk, evenals optimalisering afgestemd op economische en/of operationele doelstellingen.

Quantis is een groot consultancybureau voor levenscyclusanalyse (LCA), gespecialiseerd in bijstand aan ondernemingen bij het meten, begrijpen en beheren van de milieueffecten van hun producten, diensten en activiteiten. Quantis biedt geavanceerde diensten op het gebied van ecologische voetafdruk, ecologisch productontwerp, duurzame leveringsketen en milieucommunicatie. Gedreven door zijn nauwe banden met de wetenschappelijke gemeenschap en strategische onderzoekssamenwerking, heeft Quantis zijn deskundigheid al meermaals bewezen door klanten te helpen bij het omzetten van de resultaten van de LCA in beslissingen en actieplannen.

Carbon Trust is een toonaangevende organisatie op wereldniveau die ondernemingen, regeringen en de openbare sector helpt om de overstap naar een duurzame, koolstofarme economie te versnellen door koolstofreductie, energiebesparende maatregelen en de commercialisering van koolstofarme technologieën. De in 2001 opgerichte organisatie is uitgegroeid tot een vertrouwde expert op het gebied van koolstofarme economie en strategieën, koolstofvoetafdruk en ontwikkeling en invoering van koolstofarme technologie.

Calix_logo_RGB_navy.jpg
TNO-logo-groot.png